Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Ljuskällor fria från kvicksilver

Ljud från projektorer innebär inte någon miljöpåverkan men kan upplevas som störande av användaren, särskilt om arbetsmiljön i övrigt är tyst. Den största källan till ljud för projektorer är fläkten. Genom att ställa krav på ljudnivån kan bullernivån sänkas och en förbättrad ljudmiljö uppnås.

KravID

10123:1

Kriterienivå

Basnivå

Kriterietyp

Teknisk specifikation

Kriterietext

Projektorns ska ha ljuskällor som inte innehåller kvicksilver (Hg).