Start

Ljuskällor fria från kvicksilver

Nivå: Basnivå

Ljud från projektorer innebär inte någon miljöpåverkan men kan upplevas som störande av användaren, särskilt om arbetsmiljön i övrigt är tyst. Den största källan till ljud för projektorer är fläkten. Genom att ställa krav på ljudnivån kan bullernivån sänkas och en förbättrad ljudmiljö uppnås.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10123:1
Grupp:
Projektorer