Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Förbättrad energiprestanda

Detta kriterium ger mervärde till de produkter, storbildsskärmar, som uppnår bättre energiprestanda än de grundläggande gränsvärdena i Energy Star eller energimärkningsklasserna i baskravet.

KravID

11402

Kriterienivå

Avancerad nivå

Kriterietyp

Tilldelningskriterier

Kriterietext

  • För att erhålla [poäng/prisavdrag] vid anbudsutvärderingen ska storbildsskärmar uppfylla något av följande:
  • Bättre energiprestanda (Pon-värde) än gränsvärdet i Energy Star för bildskärmar, version 8.0 eller senare, punkt 3.5.

Eller

  • Den energieffektivitetsklass som gäller för produkten vid leveransdag i enlighet med följande:

Till och med den 28 februari 2021 ska minst energieffektivitetsklass enligt tabell 1 nedan uppfyllas, i enlighet med förordning (EU) nr 1062/2010 om energimärkning av Tv-mottagare. Observera att signage display inte omfattas av förordning (EU) nr 1062/2010.

Tabell 1. Energieffektivitetsklass enligt EU 1062/2010

Ljusstyrka (nits eller cd/m2) Energieffektivitetsklass enligt EU 1062/2010
350 - 700  A+
700 - 1000  A

Eller

Från och med 1 mars 2021 ska minst energieffektivitetsklass enligt tabell 2 för bildskärmar uppfyllas, i enlighet med förordning EU nr 2019/2013 om energimärkning av elektroniska bildskärmar.

Tabell 2. Energieffektivitetsklass enligt EU 2019/2013

Ljusstyrka (nits eller cd/m2) Energieffektivitetsklass enligt EU 2019/2013
 350 - 700  C
 700 - 1000  D

Notera att förordning EU 2019/2013 endast omfattar produkter upp till och med 1000cd/m2.