Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Förbättrad energiprestanda

En del av en tv:s totala miljöbelastning kommer från energianvändning i användningsfasen. Med detta krav kan mer energieffektiva produkter efterfrågas än baskravet.

KravID

11422:1

Kriterienivå

Avancerad nivå

Kriterietyp

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

Tv ska uppfylla den energieffektivitetsklass som gäller för produkten vid leveransdag i enlighet med följande:

  • Till och med den 28 februari 2021 ska minst energieffektivitetsklass A++ för tv uppfyllas, i enlighet med förordning (EU) nr 1062/2010 om energimärkning av tv-mottagare.
  • Från och med 1 mars 2021 ska minst energieffektivitetsklass C för tv uppfyllas, i enlighet med förordning EU nr 2019/2013 om energimärkning av elektroniska bildskärmar.