Start

Datorer och bildskärmar

Livscykelanalyser visar att den största miljöbelastningen från datorer och bildskärmar sker i produktionsfasen. Att ställa höga krav på produktens energiprestanda och använda produkterna en längre tid bidrar till att vi får en mer hållbar användning av produkterna. 

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Datorer och bildskärmar
Ladda nerBeskrivning
Rutiner för kontroll av farliga ämnen i produkternaBasnivåKvalificeringskravDatorer och bildskärmar
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorDatorer och bildskärmar
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåTilldelningskriterierDatorer och bildskärmar
Mjukgörare i externa kablarAvancerad nivåTeknisk specifikationDatorer och bildskärmar
Halogenfria material i strömkablarAvancerad nivåTilldelningskriterierDatorer och bildskärmar
Halogenfria material i moderkortAvancerad nivåTilldelningskriterierDatorer och bildskärmar
Garanti- och serviceavtalBasnivåTeknisk specifikationDatorer och bildskärmar
Längre garanti- och serviceavtalBasnivåTilldelningskriterierDatorer och bildskärmar
Tillgång till reservdelarBasnivåTeknisk specifikationDatorer och bildskärmar
Tillgång till reservdelarAvancerad nivåTeknisk specifikationDatorer och bildskärmar
Utbytbara komponenterBasnivåTeknisk specifikationDatorer och bildskärmar
Minne och lagring för datorplattor och bärbara allt-i-ett-datorerBasnivåTilldelningskriterierDatorer och bildskärmar
Livslängd för uppladdningsbart batteriAvancerad nivåTilldelningskriterierDatorer och bildskärmar
Robusta datalagringsenheter för bärbara datorerAvancerad nivåTilldelningskriterierDatorer och bildskärmar
Hållbarhetsprovning av bärbara datorerAvancerad nivåTilldelningskriterierDatorer och bildskärmar
Hållbarhetsprovning av datorplattorAvancerad nivåTilldelningskriterierDatorer och bildskärmar
Energieffektiva datorerBasnivåTilldelningskriterierDatorer och bildskärmar
Energieffektiva bildskärmarBasnivåTeknisk specifikationDatorer och bildskärmar
Energieffektiva bildskärmarAvancerad nivåTilldelningskriterierDatorer och bildskärmar
Plastmärkning av höljen och frontpanelerBasnivåTeknisk specifikationDatorer och bildskärmar
Plastmärkning av höljen och frontpanelerAvancerad nivåTeknisk specifikationDatorer och bildskärmar
Metaller i höljen och frontpanelerAvancerad nivåTeknisk specifikationDatorer och bildskärmar
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorDatorer och bildskärmar
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorDatorer och bildskärmar
Säker insamling, dataradering och uppgradering av IT-utrustningBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTjänster för återanvändning och återvinning av datorer och bildskärmar
Rapportering kring återanvändning och återvinning av utrustningenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTjänster för återanvändning och återvinning av datorer och bildskärmar