Start

Datorer och bildskärmar

Kriterierna innehåller krav för energieffektivisering, farliga ämnen, ökad livslängd hos produkterna samt återvinningsbarhet. Dessa kategorier återspeglar de viktigaste miljöeffekterna under produkternas livscykel.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Datorer och bildskärmar
Ladda nerBeskrivning
Rutiner för kontroll av farliga ämnen i produkternaBasnivåKvalificeringskrav
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåTilldelningskriterier
Mjukgörare i externa kablarAvancerad nivåTeknisk specifikation
Halogenfria material i strömkablarAvancerad nivåTilldelningskriterier
Halogenfria material i moderkortAvancerad nivåTilldelningskriterier
Garanti- och serviceavtalBasnivåTeknisk specifikation
Längre garanti- och serviceavtalBasnivåTilldelningskriterier
Tillgång till reservdelarBasnivåTeknisk specifikation
Tillgång till reservdelarAvancerad nivåTeknisk specifikation
Utbytbara komponenterBasnivåTeknisk specifikation
Minne och lagring för datorplattor och bärbara allt-i-ett-datorerBasnivåTilldelningskriterier
Livslängd för uppladdningsbart batteriAvancerad nivåTilldelningskriterier
Robusta datalagringsenheter för bärbara datorerAvancerad nivåTilldelningskriterier
Hållbarhetsprovning av bärbara datorerAvancerad nivåTilldelningskriterier
Hållbarhetsprovning av datorplattorAvancerad nivåTilldelningskriterier
Energieffektiva datorerBasnivåTilldelningskriterier
Energieffektiva bildskärmarBasnivåTeknisk specifikation
Energieffektiva bildskärmarAvancerad nivåTilldelningskriterier
Plastmärkning av höljen och frontpanelerBasnivåTeknisk specifikation
Plastmärkning av höljen och frontpanelerAvancerad nivåTeknisk specifikation
Metaller i höljen och frontpanelerAvancerad nivåTeknisk specifikation
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor