Start

Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)

Nivå: Basnivå

Genom detta villkor får den upphandlande myndigheten information om innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen i produkterna.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11171
Grupp:
Datorer och bildskärmar