Start

Längre garanti- och serviceavtal

Längre garanti- och serviceavtal ger leverantörer ett incitament både att leverera produkter med längre livslängd och att se till att fel som går att reparera inte leder till att produkterna kasseras i förtid.

KravID

11189

Nivå

Basnivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

Poäng tilldelas för varje extra år av garanti- och serviceavtal som erbjuds utöver minimikravet i den tekniska specifikationen. Maximal poäng tilldelas för 4 år eller mer. 

 Poäng tilldelas enligt följande:

+ 4 år eller mer: X poäng. [X specificeras av den upphandlande myndigheten.]

+ 3 år: 0,75*X poäng.

+ 2 år: 0,5*X poäng

+ 1 år: 0,25*X poäng.