Start

Livslängd för uppladdningsbart batteri

Nivå: Avancerad nivå

Syftet med detta kriterium är att belöna längre livslängd på batterier. Detta minskar de miljöeffekter som är kopplade till produktionen av nya batterier och potentiellt kan förlänga livslängden för produkter som drivs av batterier.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
11193
Grupp:
Datorer och bildskärmar