Start

Metaller i höljen och frontpaneler

Kombinationer av plaster, beläggningar, metallinlägg och legeringar kan orsaka problem i samband med återvinning. Detta krav syftar till att metaller ska gå att demontera från produkten.  

KravID

11176

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Delarna ska inte innehålla ingjutna eller fastlimmade metallinlägg, såvida det inte framgår av demonteringsanvisningarna att dessa kan avlägsnas med vanliga standardverktyg.