Start

Minne och lagring för datorplattor och bärbara allt-i-ett-datorer

Syftet med detta kriterium är att se till att utrustning inte kasseras i förtid på grund av otillräcklig minneskapacitet och bristande möjlighet till uppgradering. Dessa två delar kan begränsa produkternas framtida användbarhet.

KravID

11191

Nivå

Basnivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

X poäng [X specificeras av den upphandlande myndigheten] tilldelas produkter med nedanstående egenskaper:

RAM-minne, endera av följande:

  • Fastlött RAM-minne med en kapacitet på minst x GB. [x specificeras av den upphandlande myndigheten.]
  • Möjlighet att byta och uppgradera RAM-minnet (endast aktuellt vid utformning med hållare).

Lagringskapacitet:

  • Möjlighet att utöka lagringskapaciteten genom att använda anslutningar för lagringsenheter.