Start

Robusta datalagringsenheter för bärbara datorer

Nivå: Avancerad nivå

Syftet med detta kriterium är att belöna datalagringsenheter (exempelvis hårddiskar) som är extra robusta, vilket gör att de bättre klarar vardagens stötar och olyckor. Därigenom skyddas värdefulla data och produkternas livslängd förlängs.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
11194
Grupp:
Datorer och bildskärmar