Start

Rutiner för kontroll av farliga ämnen i produkterna

Nivå: Basnivå

Syftet med kravet är att säkerställa att leverantörerna har fungerade rutiner och kontrollsystem för att hantera information i leverantörskedjan kring farliga ämnen i produkterna.

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
11172:1
Grupp:
Datorer och bildskärmar
Engelska:
Finns inte på engelska