Start

Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkterna

Genom att ställa detta krav säkerställer du att leverantörerna (varumärkesägarna) aktivt arbetar med substitution av miljö- och hälsofarliga ämnen i produkterna.

KravID

11216

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

Leverantören ska offerera datorer och bildskärmar från tillverkare (varumärkesägare) som har rutiner för kemikaliesubstitution. Rutinerna ska vara dokumenterade och tillämpas löpande under hela kontraktstiden. Rutinerna ska minst inkludera de 5 stegen i europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) modell för kemikaliesubstitution:

  1. Ha kunskap om dina kemiska ämnen och behov
  2. Leta efter alternativ
  3. Bedöm, jämför och välj
  4. Testa, inför och förbättra
  5. Informera distributionskedjan