Start

Tillgång till reservdelar

Nivå: Basnivå. Finns även som Avancerad nivå

Syftet med detta kriterium är att se till att fel som är möjliga att reparera, huvudsakligen fel orsakade av defekta utbytbara komponenter, leder till längre livslängd för produkterna. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11185
Grupp:
Datorer och bildskärmar