Start

Utbytbara komponenter

Nivå: Basnivå

Syftet med detta kriterium är att se till att fel som är möjliga att reparera, huvudsakligen fel orsakade av defekta utbytbara komponenter, inte leder till att hela produkterna kasseras i förtid. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11186:1
Grupp:
Datorer och bildskärmar
Engelska:
Finns inte på engelska