Start

Rapportering kring återanvändning och återvinning av utrustningen

Nivå: Basnivå

Syftet med detta kontraktsvillkor är att säkerställa att den insamlade utrustningen återanvänds eller återvinns på det sätt som är avsett.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11180
Grupp:
Tjänster för återanvändning och återvinning av datorer och bildskärmar