Start

Säker insamling, dataradering och uppgradering av IT-utrustning

Nivå: Basnivå

Upphandling av en insamlingstjänst för utrustning som nått livscykelns slut maximerar återanvändning och återvinning av IT-utrustningen. Tjänsten bör innefatta insamling och sortering av utrustningen, effektiv dataradering och återställning och därefter provning, service och uppgradering. Eventuell återvinning eller kassering ska utföras i syfte att återvinna resurser.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11179
Grupp:
Tjänster för återanvändning och återvinning av datorer och bildskärmar