Start

Förbättrad energiprestanda

Nivå: Avancerad nivå

Detta kriterium ger mervärde till de produkter som uppnår bättre energiprestanda än de grundläggande gränsvärdena i Energy Star.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
11333
Grupp:
Dokumenthanteringsprodukter