Start

Rutiner för substitution av farliga ämnen i utrustningen

Nivå: Avancerad nivå

Genom detta villkor efterfrågas att leverantören har ett aktivt arbete med substitution av miljö- och hälsofarliga ämnen i utrustningen.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11328
Grupp:
Generella kriterier