Start

Ekologisk vara - tillägg kyckling & ägg

Nivå: Avancerad nivå

En ekologisk produktion strävar efter att utnyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt. Det ekologiska jordbruket ska respektera naturens ekosystem och de naturliga kretsloppen samt sträva efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord, vatten, växternas livskraft och djurens hälsa.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10448:3
Grupp:
Ekologisk produktion