Startsida

Ekologisk vara - tillägg kyckling & ägg

En ekologisk produktion strävar efter att utnyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt. Det ekologiska jordbruket ska respektera naturens ekosystem och de naturliga kretsloppen samt sträva efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord, vatten, växternas livskraft och djurens hälsa. Ekologisk produktion ska ske i enlighet med förordning (EG) 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

KravID

10448:3

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Produkter av kyckling och ägg ska vara producerade i enlighet med Förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Produkterna ska dessutom uppfylla följande krav:

  • Kycklingar ska kunna vistas ute större delen av dygnet under minst fyra sammanhängande månader mellan maj och september. Stallet ska vara öppet minst 12 timmar per dag
  • Kycklingar ska ha tillgång till bevuxet bete
  • Kycklingar ska ha möjlighet att sandbada, exempelvis utomhus eller i en ströbädd.
  • Värphöns ska ha tillgång till utevistelse under större delen av dygnet under sommarhalvåret.