Startsida

Information om ursprung - enkla produkter

Information om ursprung kan vara upplysande för upphandlande myndigheter, t.ex. vilken miljö- och djurskyddslagstiftning som har gällt vid produktionen. Spårbarhet är en förutsättning för att kunna spåra eventuella produktfel och för att kunna garantera att produkten uppfyller rätt kvalitet.

KravID

11010

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

För icke-sammansatta produkter som består av endast en råvara, oblandad eller blandad med smakämnen, tillsatser eller liknande, ska följande skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan: 

  • I vilket land djuret är fött/kläckt, uppfött, slaktat och förädlat 
  • I vilket land ägget är producerat 
  • I vilket land mjölkråvaran är tillverkad 
  • I vilket land en vegetabilisk råvara är odlad