Start

Frigående system utomhus

Frigående system utomhus innebär en inhysning i fler- eller envåningssystem för frigående höns. Dessutom gäller att hönsen har tillgång till utevistelse året runt. Hönsen röra sig fritt i stora stallar inomhus med strö på golvet. Hönsen ströbadar på golvet och har tillgång till sittpinnar i olika höjder och reden att lägga sina ägg i. Man skiljer på envånings- och flervåningssystem. Flervåningssystemen har flera hyllor (etager) och hönorna kan alltså välja på vilken höjd över golvet de vill befinna sig vid olika tillfällen. Hönorna rör sig ofta i hela systemet men söker sig högt upp när det är dags för nattvilan.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Frigående system utomhus
Ladda nerBeskrivning
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikation
Information om ursprung sammansatta produkter - ägg och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikation
Produktionsform - frigående system utomhusSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikation
Mer hållbart producerad fodersojaBasnivåTeknisk specifikation
Ej syntetiska färgämnen i foderBasnivåTeknisk specifikation
Ej näbbtrimning av värphönsBasnivåTeknisk specifikation
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikation