Startsida

Frigående system utomhus

Frigående system utomhus innebär en inhysning i fler- eller envåningssystem för frigående höns. Dessutom gäller att hönsen har tillgång till utevistelse året runt. Hönsen röra sig fritt i stora stallar inomhus med strö på golvet. Hönsen ströbadar på golvet och har tillgång till sittpinnar i olika höjder och reden att lägga sina ägg i. Man skiljer på envånings- och flervåningssystem. Flervåningssystemen har flera hyllor (etager) och hönorna kan alltså välja på vilken höjd över golvet de vill befinna sig vid olika tillfällen. Hönorna rör sig ofta i hela systemet men söker sig högt upp när det är dags för nattvilan.

Filtrering

Nivå
Agenda 2030
Miljömål
Kategori
Typ
Frigående system utomhus
Expandera rad för mer information
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikation
Information om ursprung sammansatta produkter - ägg och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikation
Produktionsform - frigående system utomhusSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ej syntetiska färgämnen i foderBasnivåTeknisk specifikation
Ej näbbtrimning av värphönsBasnivåTeknisk specifikation
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikation

Ladda ner valda kriterier