Start

Antibiotikaförskrivning

Nivå: Avancerad nivå

En hög användning av antibiotika innebär en risk för att antibiotikaresistensen ökar. Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika är ett internationellt växande folkhälsoproblem. Resistensutvecklingen har ett samband med överanvändning av antibiotika och det är därför viktigt att antibiotika inte används i förebyggande syfte vid animalieproduktion.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10416:1
Grupp:
Frigående system utomhus
Engelska: