Start

Ej näbbtrimning av värphöns

Nivå: Basnivå

Näbbtrimning av värphöns tillämpas i många länder. Det innebär att en del av den övre och den undre näbbhalvan bränns eller strålas bort med infrarött ljus när kycklingen är 1-2 dagar.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10896
Grupp:
Frigående system utomhus