Startsida

Ej näbbtrimning av värphöns

Näbbtrimning av värphöns tillämpas i många länder. Det innebär att en del av den övre och den undre näbbhalvan bränns eller strålas bort med infrarött ljus när kycklingen är 1-2 dagar.

KravID

10896

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Produkter av ägg ska komma från djur vars näbb inte förändrats vid uppfödningen, t.ex. genom trimning. Kravet gäller även föräldragenerationen.