Startsida

Produktionsform - frigående system utomhus

Produktionsformer frigående system utomhus ger hönsen möjlighet till att röra sig fritt i stora stallar inomhus med strö på golvet. Dessutom gäller att hönsen har tillgång till utevistelse året runt.

KravID

10892:1

Nivå

Spjutspetsnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Hela ägg och produkt av ägg ska ha producerats av värphöns som har tillgång till värprede, sandbad och sittpinne och kan röra sig fritt i stallet samt har tillgång till utevistelse året runt.