Start

Produktionsform - frigående system utomhus

Nivå: Spjutspetsnivå

Produktionsformer frigående system utomhus ger hönsen möjlighet till att röra sig fritt i stora stallar inomhus med strö på golvet. Dessutom gäller att hönsen har tillgång till utevistelse året runt.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10892:1
Grupp:
Frigående system utomhus