Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

EU-ekologisk vara - odlad fisk och skaldjur

Ekologiskt vattenbruk leder bland annat till att minska vattenbrukets bidrag till övergödning och skador i den närliggande miljön, samt säkerställer att fodret är spårbart och ekologiskt. Ekologiskt vattenbruk får huvudsakligen äga rum i dammar med naturlig botten, samt i kassodling i hav eller sjö. Upphandlande myndigheter som ställer krav på ekologisk vara av fisk och skaldjur bidrar till att vattenbruk sker i enlighet med det EU-gemensamma ekologiska regelverket. 

KravID

10766:2

Kriterienivå

Avancerad nivå

Kriterietyp

Teknisk specifikation

Kriterietext

Produkter av odlad fisk samt övriga vattenbruksprodukter ska uppfylla kriterierna i Förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.