Start

EU-ekologisk vara - odlad fisk och skaldjur

Nivå: Avancerad nivå

Ekologiskt vattenbruk leder bland annat till att minska vattenbrukets bidrag till övergödning och skador i den närliggande miljön, samt säkerställer att fodret är spårbart och ekologiskt. Ekologiskt vattenbruk får huvudsakligen äga rum i dammar med naturlig botten, samt i kassodling i hav eller sjö. Upphandlande myndigheter som ställer krav på ekologisk vara av fisk och skaldjur bidrar till att vattenbruk sker i enlighet med det EU-gemensamma ekologiska regelverket. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10766:2
Grupp:
Fisk och skaldjur