Startsida

Efterskördsbehandling - frukt

Efterskördsbehandlingar är kemiska växtskyddsmedel som används på frukt mot svampangrepp eller i tillväxtreglerande syfte (t.ex. för att förlänga hållbarheten). Kravet syftar till att minska användningen av dessa ämnen och att inte exponera konsumenter i onödan för högre resthalter av dessa ämnen.

KravID

11114

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Kemiska växtskyddsmedel som är fungicider får inte användas för att behandla äpplen efter skörd.