Start

Efterskördsbehandling - grönsaker

Efterskördsbehandlingar är kemiska växtskyddsmedel som används på t.ex. frukt, lök och potatis mot svampangrepp eller i tillväxtreglerande syfte (t.ex. för groningshämning eller för att förlänga hållbarheten). Kravet syftar till att minska användningen av dessa ämnen och att inte exponera konsumenter i onödan för högre resthalter av dessa ämnen.

KravID

10391:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Kemiska växtskyddsmedel som är fungicider får inte användas för att behandla färsk eller kyld matpotatis och rotsaker efter skörd. Lök får endast behandlas med maleinhydrazid under odlingsperioden. Behandlad lök får endast säljas efter 1 februari på säsongens skörd.