Start

Operativa ingrepp med bedövning - griskött

Nivå: Basnivå

Operativa ingrepp som kastrering är smärtsamma och stressande moment för smågrisar. Bedövning i samband med operativa ingrepp bidrar till att minska djurets lidande i samband med ingreppet. Upphandlande myndigheter som ställer krav på bedövning vid operativa ingrepp bidra till att ingreppen görs med mindre smärta för djuren.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11396
Grupp:
Kravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Engelska:
Finns inte på engelska