Start

Kyckling och kalkon

Kyckling är det av våra vanligaste djur som är bäst på att omvandla spannmål och proteinfoder till kött. Vid svensk kycklingproduktion går det åt cirka 1,6 - 1,75 kilo foder till 1 kilo kyckling, vilket ger utsläpp på 2-3 kg koldioxidekvivalenter per kg benfritt kött, beroende på uppfödningsform och hur mycket foder som används*. Kyckling orsakar därmed låga utsläpp av växthusgaser per kg kött i jämförelse med annat kött.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ

Kriteriegrupp

Jämför kriterier
Kyckling och kalkon
Ladda nerBeskrivning
Transport av djur till slakt - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Information om råvarans ursprung - köttBasnivåTeknisk specifikationKyckling
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationKyckling
Ej näbbtrimning - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Beläggningsgrad (djurtäthet) - kycklingBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Bedövning vid slakt - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKyckling
Hälsoredovisningssystem - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKyckling
Begränsad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKyckling
Ekologisk vara - tillägg kyckling & äggAvancerad nivåTeknisk specifikationKyckling
Minimerad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKyckling
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKyckling
Transport av djur till slakt - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKalkon
Information om råvarans ursprung - köttBasnivåTeknisk specifikationKalkon
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationKalkon
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationKalkon
Beläggningsgrad (djurtäthet) - kalkonBasnivåTeknisk specifikationKalkon
Bedövning vid slakt - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKalkon
Ej näbbtrimning - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKalkon
Hälsoredovisningssystem - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKalkon
Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKalkon
Begränsad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKalkon
Minimerad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKalkon
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKalkon