Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Kyckling och kalkon

Kyckling är det av våra vanligaste djur som är bäst på att omvandla spannmål och proteinfoder till kött. Vid svensk kycklingproduktion går det åt cirka 1,6 - 1,75 kilo foder till 1 kilo kyckling, vilket ger utsläpp på 2-3 kg CO2e per kg benfritt kött, beroende på uppfödningsform och hur mycket foder som används*. Kyckling orsakar därmed låga utsläpp av växthusgaser per kg kött i jämförelse med annat kött.

Kriteriegrupp

Datatable
KriterieNivåTypKriteriegruppExpandera rad för mer information
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationKalkon
Information om ursprung sammansatta produkter - köttAvancerad nivåTeknisk specifikationKalkon
Transport av djur till slakt - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKalkon
Slaktmetod - köttBasnivåTeknisk specifikationKalkon
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationKalkon
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationKalkon
Beläggningsgrad (djurtäthet) - kalkonBasnivåTeknisk specifikationKalkon
Bedövning vid slakt - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKalkon
Ej näbbtrimning - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKalkon
Hälsoredovisningssystem - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKalkon
Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKalkon
Begränsad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKalkon
Minimerad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKalkon
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKalkon
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Information om ursprung sammansatta produkter - köttAvancerad nivåTeknisk specifikationKyckling
Transport av djur till slakt - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Slaktmetod - köttBasnivåTeknisk specifikationKyckling
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationKyckling
Ej näbbtrimning - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Beläggningsgrad (djurtäthet) - kycklingBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Bedövning vid slakt - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKyckling
Hälsoredovisningssystem - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKyckling
Begränsad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKyckling
Ekologisk vara - tillägg kyckling & äggAvancerad nivåTeknisk specifikationKyckling
Minimerad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKyckling
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKyckling