Startsida

Kyckling och kalkon

Kyckling är det av våra vanligaste djur som är bäst på att omvandla spannmål och proteinfoder till kött. Vid svensk kycklingproduktion går det åt cirka 1,6 - 1,75 kilo foder till 1 kilo kyckling, vilket ger utsläpp på 2-3 kg CO2e per kg benfritt kött, beroende på uppfödningsform och hur mycket foder som används*. Kyckling orsakar därmed låga utsläpp av växthusgaser per kg kött i jämförelse med annat kött.

Kriteriegrupp

Kyckling och kalkon
Expandera rad för mer information
Minimerad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKyckling
Minimerad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKalkon
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKyckling
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikationKalkon
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationKalkon
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Ekologisk vara - tillägg kyckling & äggAvancerad nivåTeknisk specifikationKyckling
Transport av djur till slakt - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Transport av djur till slakt - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKalkon
Ej näbbtrimning - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Ej näbbtrimning - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKalkon
Beläggningsgrad (djurtäthet) - kycklingBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Beläggningsgrad (djurtäthet) - kalkonBasnivåTeknisk specifikationKalkon
Begränsad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKyckling
Begränsad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKalkon
Bedövning vid slakt - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKalkon
Bedövning vid slakt - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKyckling
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationKyckling
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationKalkon
Slaktmetod - köttBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Slaktmetod - köttBasnivåTeknisk specifikationKalkon
Information om ursprung sammansatta produkter - köttAvancerad nivåTeknisk specifikationKyckling
Information om ursprung sammansatta produkter - köttAvancerad nivåTeknisk specifikationKalkon
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationKalkon
Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKyckling
Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikationKalkon
Hälsoredovisningssystem - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKyckling
Hälsoredovisningssystem - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikationKalkon

Ladda ner valda kriterier