Start

Kalkon

Uppfödningen av kalkon sker i stort sett på samma sätt som uppfödning av kycklingar, dvs. kalkonerna går fritt i stora stallar med fri tillgång till vatten samt kontinuerlig tillgång på foder. De kalkoner som föds upp i Sverige idag är framförallt hybriden BUT (British United Tureky) från Storbritannien och aveln baseras på import av föräldrafåglar.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Kalkon
Ladda nerBeskrivning
Transport av djur till slakt - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikation
Information om råvarans ursprung - köttBasnivåTeknisk specifikation
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikation
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikation
Beläggningsgrad (djurtäthet) - kalkonBasnivåTeknisk specifikation
Bedövning vid slakt - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ej näbbtrimning - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikation
Hälsoredovisningssystem - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikation
Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikation
Begränsad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikation
Minimerad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikation