Start

Bedövning vid slakt - kyckling och kalkon

Nivå: Avancerad nivå

En slaktmetod som innebär att djuret är bedövat vid slakt är mycket viktig ur djurskyddssynpunkt. Grundregeln inom EU är att djur ska vara bedövade vid slakt, men flera medlemsstater medger undantag från denna regel. Sverige medger inget undantag från denna regel och tillämpar även egna, längre gående regler för strömstyrkan vid elbedövning av kyckling och kalkon. Om koldioxidbedövning tillämpas bör bedövningen ske i två faser för att säkerställa fullständig bedövning.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10418:2
Grupp:
Kalkon