Start

Beläggningsgrad (djurtäthet) - kalkon

Nivå: Basnivå

Hur många djur som finns per ytenhet i kalkonstallet, det vill säga beläggningsgrad, är en viktig djurskyddsaspekt. Inom olika program och certifieringar varierar beläggningsgraden. Antalet djur påverkar de åtgärder som vidtas för att säkerställa djurhälsan vid en högre beläggning. En lägre beläggningsgrad är inte automatisk bättre om färre djur innebär att produktionen saknar ett djurhälsoprogram med andra åtgärder för att säkerställa djurhälsan.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10913:1
Grupp:
Kalkon