Start

Hälsoredovisningssystem - kyckling och kalkon

Nivå: Avancerad nivå

Friska djur är en viktig aspekt för djurskydd, hälsa och välfärd men även för klimatpåverkan, eftersom friska djur också producerar mer effektivt. Viktiga indikatorer vad gäller djurhälsa är fothälsa, förebyggande smittskydd (exempelvis rengöring mellan djuromgångarna i stallet), beläggningsgrad och användning av läkemedel. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10903:2
Grupp:
Kalkon