Start

Kyckling

Kyckling är det av våra vanligaste djur som är bäst på att omvandla spannmål och proteinfoder till kött. Vid svensk kycklingproduktion går det åt cirka 1,6 - 1,75 kilo foder till 1 kilo kyckling, vilket ger utsläpp på 2-3 kilo koldioxidekvivalenter per kilo benfritt kött, beroende på uppfödningsform och hur mycket foder som används*. Kyckling orsakar därmed låga utsläpp av växthusgaser per kilo kött i jämförelse med annat kött.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Kyckling
Ladda nerBeskrivning
Transport av djur till slakt - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikation
Information om råvarans ursprung - köttBasnivåTeknisk specifikation
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikation
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ej näbbtrimning - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikation
Beläggningsgrad (djurtäthet) - kycklingBasnivåTeknisk specifikation
Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonBasnivåTeknisk specifikation
Bedövning vid slakt - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikation
Hälsoredovisningssystem - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikation
Begränsad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ekologisk vara - tillägg kyckling & äggAvancerad nivåTeknisk specifikation
Minimerad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkonSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikation