Start

Ej näbbtrimning - kyckling och kalkon

Nivå: Basnivå

Näbbtrimning innebär att en del av näbben amputeras för att förhindra fjäderplockning och kannibalism. I uppfödning där djurskyddsfrämjande åtgärder skapar god stallmiljö och dämpad stressnivå hos djuren förekommer fjäderplockning och kannibalism i mindre utsträckning och näbbtrimning behöver inte tillämpas. Att inte tillåta näbbtrimning är därmed ett nyckelkriterium för djurvälfärd.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10420:1
Grupp:
Kyckling