Start

Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkon

Nivå: Basnivå

Ökad antibiotikaresistens innebär ett stort hot mot den globala folkhälsan och är en viktig hållbarhetsutmaning. En hög användning av antibiotika i animalieproduktionen har ett samband med ökad resistensutveckling. Användningen av antibiotika inom animalieproduktionen bör därför minimeras. Antibiotika i tillväxtfrämjande syfte är förbjudet inom EU. Behandling med antibiotika ska inte heller tillämpas på friska djur för att förebygga sjukdom.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11245
Grupp:
Kyckling