Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Ekologisk vara - tillägg mjölk

I ekologisk produktion ska foder till stor del produceras på den egna gården, vara utan GMO-innehåll samt vara odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel. Upphandlande myndigheter som använder hållbarhetskriteriet på avancerad nivå för ekologisk vara- tillägg mjölk bidrar även till att ytterligare åtgärder för djurvälfärd och miljöhänsyn genomförs, exempelvis längre betesvistelse.  

KravID

10450:2

Kriterienivå

Avancerad nivå

Kriterietyp

Teknisk specifikation

Kriterietext

Produkter av mjölkråvara ska komma från ekologisk produktion i enlighet med förordning (EG) 834/20071 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, samt följande krav:

  • Samtliga nötkreatur i produktionen ska vistas ute minst 2 månader utöver betesperioden på minst 60 dygn.
  • Djur över 6 månaders ålder ska vistas ute på betesmark minst 12 timmar per dygn under betesperioden, så som den definieras i produktionslandet.
  • Djurhållaren ska arbeta i enlighet med en dokumenterad plan för förebyggande hälsoarbete, inklusive smittskydd, och uppföljning med veterinär vid tecken på bristande djurhälsa. Förebyggande medicinering, med undantag för vaccinering, är inte tillåten.
  • Vid operativa ingrepp ska djuren förutom bedövning ges smärtlindring.

 

1 Gäller tom 1 jan 2022. Efter det Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.