Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

EU-ekologisk vara

En ekologisk produktion strävar efter att utnyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt. Det ekologiska jordbruket ska respektera naturens ekosystem och olika naturliga kretslopp och sträva efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord, vatten, växternas sundhet och djurens hälsa. Ekologisk produktion ska ske i enlighet med förordning 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

KravID

11009

Kriterienivå

Basnivå

Kriterietyp

Teknisk specifikation

Kriterietext

Produkter ska uppfylla kriterier enligt Förordning (EG) 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.