Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Foder utan GMO-innehåll

EU har ett restriktivt regelverk för att godkänna odling av GMO-grödor. Det är emellertid vanligt inom Europa att använda foder som innehåller GMO, framförallt soja, och odlingen av detta foder sker många gånger utanför EU1. För soja är 78% av arealen som odlas globalt genmodifierade grödor2. Upphandlande myndigheter som vill bidra till att begränsa användandet av GMO inom jordbruket kan ställa krav på att djur ska ha givits foder som inte innehåller GMO.    1 Jordbruksverket, 2009 2 Gentekniknämnden, 2019

KravID

10422:2

Kriterienivå

Spjutspetsnivå

Kriterietyp

Teknisk specifikation

Kriterietext

Animaliska livsmedel ska komma från djur vars foder under uppfödningstiden inte innehållit GMO i märkningspliktig mängd enligt direktiv 2001/18/EG artikel 30.