Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa - mjölk

Friska djur är centralt för bland annat djurvälfärden och livsmedelssäkerheten. Löpande uppföljning av hälsoparametrar möjliggör att avvikelser kan fångas tidigt och på så vis läggs grunden för att förebygga sjukdomar hos djuren. Upphandlande organisationer som ställer krav på hälsoövervakning främjar möjligheterna till förebyggande djurhälsoarbete och friska djur.

KravID

11449

Kriterienivå

Basnivå

Kriterietyp

Teknisk specifikation

Kriterietext

Mjölkråvara ska komma från mjölkgårdar som löpande dokumenterar viktiga parametrar kopplade till djurens hälsa och genomför förebyggande åtgärder för klövhälsa. Följande hälsoparametrar ska dokumenteras löpande:

  • Antal djur som dör i besättningen, samt anledning till dödsfallen.
  • Antal sjukdomsbehandlade djur, använda preparat och orsaken till behandling.
  • Antal kor och kvigor som semineras och resultatet av kalvning (antal dödfödslar). 

Parametrarna ska kunna följas över tid för att möjliggöra att åtgärder vidtas vid behov.

Följande förebyggande åtgärder ska genomföras: 

  • Klövar ska inspekteras och verkas vid behov