Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Information om råvarans ursprung - mjölk och ägg

Transparens och spårbarhet i livsmedelskedjan är viktigt för att kontrollera miljö- och djurskyddskrav i leveranskedjan. Genom att ställa krav på att information om ursprung ska finnas tillgänglig och kunna kontrolleras säkerställer den upphandlande organisationen att spårbarhet är möjlig.

KravID

11450

Kriterienivå

Basnivå

Kriterietyp

Teknisk specifikation

Kriterietext

För produkter av mjölkråvara och/eller äggråvara ska information om råvarans ursprungsland finnas tillgänglig och kunna kontrolleras vid anbudstillfället. Informationen ska också finnas tillgänglig eller kunna lämnas på begäran under avtalstiden, även för eventuella ersättningsartiklar. Informationen ska omfatta:

  • I vilket land mjölken är mjölkad
  • I vilket land ägget är värpt
  • I vilket land ägg och/eller mjölkråvaran är förädlad, där så är relevant.