Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Minskad klimatpåverkan från produktionen - nötkött och mjölk

Nötkött-och mjölkproduktion kan orsaka stora utsläpp av klimatgaser via djurens fodersmältning, foderproduktion, gödsel samt omvandling av naturlig mark till jordbruksmark för bete och foderodling. Det finns olika sätt att minska produktionens klimatpåverkan, exempelvis genom att minska användningen av fossil energi, använda förnybar el och tillämpa en utfodringsstrategi med syftet att minska klimatpåverkan. Upphandlande myndigheter som ställer krav på minskad klimatpåverkan från nötköttsproduktionen kan bidra till att nötkött och mjölk produceras med mindre klimatpåverkan.

KravID

11394

Kriterienivå

Avancerad nivå

Kriterietyp

Teknisk specifikation

Kriterietext

Produkter av nötkött och/eller mjölkprodukter ska komma från produktion där åtgärder genomförs för att minska produktionens klimatpåverkan. Minst en av nedanstående åtgärder ska ha genomförts:

  • mängden fossil energi som används har minimerats genom att en energikartläggning har genomförts och en plan som inkluderar åtgärder för energieffektivisering och byte av fossila energikällor mot förnybara källor har upprättats och följs.
  • elen som används i produktionen kommer ifrån 100% förnybara energikällor.
  • producenten har genomfört en analys och beräkning av produktionens klimatpåverkan och ett program för rådgivning med syftet att minska produktionens klimatpåverkan har genomförts.