Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - nötkött och mjölk

Utöver bedövning vid operativa ingrepp såsom kastrering, avhorning och bränning av hornanlag hos nötkreatur har smärtlindring i samband med ingreppet visats minska mängden smärtrelaterade beteenden vid avhorning och kastrering. Upphandlande myndigheter kan, genom att ställa krav på smärtlindring utöver att bedövning alltid ska användas, bidra till att operativa ingrepp genomförs med mindre stress och smärta för djuren.

KravID

11393

Kriterienivå

Avancerad nivå

Kriterietyp

Teknisk specifikation

Kriterietext

Nötkött och/eller mjölkprodukter ska komma från djur som har varit bedövade vid operativa ingrepp så som kastrering, avhorning eller bränning av hornanlag. Avhorning med kemisk pasta eller kastrering med gummiring är inte tillåten. Förutom bedövning ska smärtlindring (Non-steroid Anti-inflammatory Drugs - NSAID) ges i samband med samtliga operativa ingrepp.