Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Produkter av oljepalm i foder

Produkter och biprodukter av oljepalmen är en av världens viktigaste handelsprodukter och används i många olika typer av produkter, även djurfoder. Produktionen av palmolja har förknippats med avskogning, ökade koldioxidutsläpp och negativ påverkan på ekosystem i känsliga områden1. Även förekomst av barnarbete, diskriminering och andra brott mot mänskliga rättigheter har rapporterats förekomma inom palmoljeindustrin2. Upphandlande myndigheter som ställer krav på att de fetter av palmursprung som används i foder ska täckas av hållbarhetskrediter3 skapar förutsättningar för en ökad produktion av mer hållbart producerad palmolja.    1 Lee, JSH et. Al, 2013, FAO, 2018 2 Amnesty international, 2016   Swedwatch, 2015 3En RSPO kredit innebär att ett ton hållbar palmolja produceras av certifierade odlare. Läs mer på RSPOs webbplats.

KravID

11395

Kriterienivå

Spjutspetsnivå

Kriterietyp

Teknisk specifikation

Kriterietext

Animaliska livsmedel ska komma från produktion där produkter eller biprodukter av oljepalm, om det används i djurfodret, är till 100% hållbarhetscertifierad eller till 100% täcks av hållbarhetskrediter.