Start

Produkter av oljepalm i foder

Nivå: Spjutspetsnivå

Produkter och biprodukter av oljepalmen är en av världens viktigaste handelsprodukter och används i många olika typer av produkter, även djurfoder. Produktionen av palmolja har förknippats med avskogning, ökade koldioxidutsläpp och negativ påverkan på ekosystem i känsliga områden1. Även förekomst av barnarbete, diskriminering och andra brott mot mänskliga rättigheter har rapporterats förekomma inom palmoljeindustrin2. Upphandlande myndigheter som ställer krav på att de fetter av palmursprung som används i foder ska täckas av hållbarhetskrediter3 skapar förutsättningar för en ökad produktion av mer hållbart producerad palmolja. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11395
Grupp:
Mjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara