Start

Information om ursprung - sammansatta produkter vegetabilier

Nivå: Avancerad nivå

Information om ursprung kan vara upplysande för upphandlande myndigheter, t.ex. vilken miljölagstiftning som har gällt vid produktionen. Spårbarhet är en förutsättning för att kunna spåra eventuella produktfel och för att kunna garantera att produkten uppfyller rätt kvalitet.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10372:1
Grupp:
Cerealier och övriga spannmålsprodukter