Start

Certifierad palmolja

Nivå: Spjutspetsnivå. Finns även som Basnivå

Palmolja är en vegetabilisk olja som används i många livsmedel och kem-tekniska produkter. Efterhand som efterfrågan på palmolja ökat i världen har expansionen av plantagerna bidragit till en ökad avskogning och minskad biologisk mångfald. Expansionen har också bidragit till att ursprungsbefolkningars rättigheter sätts åt sidan och att lokalbefolkningarnas intressen hotas.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10886
Grupp:
Matbröd och kaffebröd