Start

Produktens klimatpåverkan

Nivå: Avancerad nivå

Syftet med tilldelningskriteriet är att få information om produktens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och att ge en signal till marknaden om att denna information efterfrågas. Engångshandskar är en produktgrupp där den huvudsakliga miljö- och klimatpåverkan sker i de tidiga stegen av livscykeln i samband med framtagande av råmaterial samt vid tillverkningen.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
11082
Grupp:
Engångshandskar inom vård och omsorg
Engelska:
Finns inte på engelska