Start

Generella kriterier

Tappningskatetrar, infusionsaggregat och endotrakealtuber är förbrukningsartiklar som används i stora volymer inom urologi, anestesi och intensivvård. Detta är förbrukningsartiklar som används i direkt kontakt med blod eller kroppsvävnader eller för infusion av läkemedel, parenteral nutrition, blod och blodprodukter.Patienter exponeras för materialen i förbrukningsartiklarna i samband med behandling under olika långa tidsintervaller, eller vid daglig användning som kan vara fallet för tappningskatetrar.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Generella kriterier
Ladda nerBeskrivning
Rutiner för kvalitetsledning, kontroll och hantering av information för farliga ämnenBasnivåKvalificeringskrav
Metallinnehåll i plastBasnivåTeknisk specifikation
Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)BasnivåTeknisk specifikation
Bisfenol A i plast, basnivåBasnivåTeknisk specifikation
Bisfenoler i plast, avancerad nivåAvancerad nivåTeknisk specifikation
Förbrukningsartiklar fria från latexBasnivåTeknisk specifikation
Förbrukningsartiklar fria från ftalaterBasnivåTeknisk specifikation
Förbrukningsartiklar tillverkade i klorfri plastBasnivåTeknisk specifikation
FörpackningarBasnivåTeknisk specifikation
Endotrakealtuber fria från ftalaterBasnivåTilldelningskriterier
Förbrukningsartiklar tillverkade i halogenfri plastAvancerad nivåTilldelningskriterier
Förbrukningsartikelns klimatpåverkanBasnivåTilldelningskriterier
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor