Startsida

Generella kriterier

Tappningskatetrar, infusionsaggregat och endotrakealtuber är förbrukningsartiklar som används i stora volymer inom urologi, anestesi och intensivvård. Detta är förbrukningsartiklar som används i direkt kontakt med blod eller kroppsvävnader eller för infusion av läkemedel, parenteral nutrition, blod och blodprodukter. Patienter exponeras för materialen i förbrukningsartiklarna i samband med behandling under olika långa tidsintervaller, eller vid daglig användning som kan vara fallet för tappningskatetrar. Det ställer extra stora krav på patientsäkerhet och att kemiska ämnen i förbrukningsartiklarna inte är hälsofarliga, vilket är särskilt viktigt vid behandlingar av barn och inom neonatalvården. En viktig aspekt är också att bedöma risken för adsorption till eller interaktion med använda plaster och ingående ämnen vid intravenös infusion av läkemedel, blod och blodprodukter under långa infusionstider, vilket finns beskrivet.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Generella kriterier
Expandera rad för mer information
Rutiner för kvalitetsledning, kontroll och hantering av information för farliga ämnenBasnivåKvalificeringskrav
Metallinnehåll i plastBasnivåTeknisk specifikation
Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)BasnivåTeknisk specifikation
Bisfenol A i plast, basnivåBasnivåTeknisk specifikation
Bisfenoler i plast, avancerad nivåAvancerad nivåTeknisk specifikation
Förbrukningsartiklar fria från latexBasnivåTeknisk specifikation
Förbrukningsartiklar fria från ftalaterBasnivåTeknisk specifikation
Förbrukningsartiklar tillverkade i klorfri plastBasnivåTeknisk specifikation
FörpackningarBasnivåTeknisk specifikation
Endotrakealtuber fria från ftalaterBasnivåTilldelningskriterier
Förbrukningsartiklar tillverkade i halogenfri plastAvancerad nivåTilldelningskriterier
Information om förbrukningsartikelns klimatpåverkanAvancerad nivåTilldelningskriterier
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor

Ladda ner valda kriterier